Uspešno zaključujemo mladinski projekt

Zavod Situla v oktobru zaključuje z mladinskih projektom Mladinski hostel Situla – Muzej kot življenjski prostor. Projekt, ki ga podpirata Društvo novomeških študentov in Mestna občina Novo mesto je v letošnjem letu združeval tri vsebinska področja: neformalno izobraževanje mladih ter mobilnost in participacija mladih v mestni občini.

V okviru projekta je Situla izobrazila 9 mladih, ki so pridobili nove veščine na področju mladinskega dela, organiziranja prireditev in mladinskega turizma. V programu mobilnosti mladih je hostel gostil Zvezo študentskih klubov Slovenije in njene člane ter Mladinsko mrežo Mama. Pri neformalnem izobraževanju in mobilnosti je Situla vključene mlade tudi spodbujala k večji participaciji v procesu občinskega odločanja ter jih tako spodbujala k aktivnejšemu državljanstvu.

Zavod se ob zaključku projekta lepo zahvaljuje vsem vključenim mladim, prostovoljcem, zunanjim mentorjem in podpornikom, predvsem Zavodu LokalPatriotDruštvu novomeških študentov in Mestni občino Novo mesto.

Dolenjski muzej LokalPatriot DNŠ Založba Goga Jazzinty

Projekt YH Situla – muzej kot življenjski prostor je sofinanciran s pomočjo
Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

(cc) 2008 YH Situla; produkcija: LokalPatriot - Multimedijski center Dolenjske, izvedba: Damjan Cvetan