YH Situla - Muzej kot življenjski prostor

V okviruprojekta YH Situla – muzej kot življenjski prostor smo nekoč priznano in priljubljeno mestno Ribjo restavracijo v samem mestnem jedru obnovili in preuredili v Hostel Situla.

S tematsko opremljenostjo prostorov Hostel Situla pridobiva navdih halštatskega obdobja in je muzejski način podajanja zgodovine prelevil v svež in inovativen pristop.»Triumf» halštatskega kneza gost začuti ob bivanju, ogledu ali samo obiskuhostla Situla in bo tako na nadaljnjih popotovanjih in/ali ob prihodu domov promoviral Novo mesto kot mesto situl.

Na umetnost obdobja, v katerem so nastajale situle, je vezana tako arhitektura HostlaSitula kot tudi oprema sob, ki jo bo dopolnjevala moderna arhitektura, katerenaloga je povezovati preteklost s prihodnostjo. 

Projekt YHSitula – muzej kot življenjski prostor je bil sofinanciran s strani Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Zavod Situla je za izvedbo projekta od Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma prejel denarno pomoč v višini 465.450 €.

Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem je začel delovati leta 2004 z širitvijo Evropske unije. Deset novih članic se ni pridružilo le Evropski skupnosti temveč tudi območju EGP (enotnega gospodarskega prostora),ki povezuje Islandijo, Liechtenstain in Norveško z Evropsko unijo. Skozi omenjeni finančni mehanizem se financira projekte različnih nevladnih organizacij, občin ter drugih organizacij v srednji in južni Evropi.

Skozi finančni mehanizem se sofinacirajo projekti, ki temeljijo na vrednotah:

-          solidarnosti z namenom zmanjševati socialne inekonomske razlike v Evropi.,

-          priložnosti, ki temelji predvsem na podporinovim članicam EU pri integraciji v evropski gospodarski prostor,

-          sodelovanja, ki krepi ekonomske in političnevezi med Islandijo, Lichtenstainom in Norveško ter 15 državami prejemnicamipomoči.

 

 

 

 

Dolenjski muzej LokalPatriot DNŠ Založba Goga Jazzinty

Projekt YH Situla – muzej kot življenjski prostor je sofinanciran s pomočjo
Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

(cc) 2008 YH Situla; produkcija: LokalPatriot - Multimedijski center Dolenjske, izvedba: Damjan Cvetan