Čehi

Dodal: Čehi, | 06.11.09 @ 10:59

AHOJ!
mi smo iz Češke dožli. Pa mi bili veselje znati veliko novo ker Dejan biti car!!

Dolenjski muzej LokalPatriot DNŠ Založba Goga Jazzinty

Projekt YH Situla – muzej kot življenjski prostor je sofinanciran s pomočjo
Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

(cc) 2008 YH Situla; produkcija: LokalPatriot - Multimedijski center Dolenjske, izvedba: Damjan Cvetan